Välkommen

bb1621

Tisdag 24/5 kl 11.oo Tisdagsträffen

Sång och musik med Elisabet och Börje Petersson

Onsdag 25/5 kl 19.00 Bibelsamtal
Söndag 29/5 kl 10.oo Gudstjänst

Per-Erik Bernspång, Therese Chantre, Magnus Eriksson
nattvard