Välkommen

bibelbild-1844
Måndag 10/12 kl 15:00     Bibelstudium och bön, Christian Braw
Onsdag 12/12 kl 19:00      Bibelsamtal
Torsdag 13/12 kl 09:00    RIA
Söndag 16/12 kl 10:00       Gudstjänst
     Anders Duveskog
     Gideoniterna
     Monica Hugosson
     Magnus Ericsson