Välkommen

Tisdag 19/7 kl 19.00 Andakt i sommarkväll
Lisbeth Carlsson
Söndag 24/7 kl 10.oo Gudstjänst i Equmeniakyrkan
Christina Lindell, Berit Ljungskär, Gunvor Jonsson
Söndag 31/7 kl 17.oo Gudstjänst i Pingstkyrkan
Tisdag 2/8 kl 19.00 Andakt i sommarkväll
Anders Duveskog, Sivert Hugosson
bb1629