Välkommen

Onsdag 24/8 kl 19.oo Bibelsamtal
Församlingshelg 27-28/8
Under temat ”Bön och förbön” med pastor Sven Öhrman
Lördag 27/8
kl 16.00 Bibelstudium
kl 17.00 Festbuffé
kl 19.00 Bibelstudium
Söndag 28/8
kl 10.00 Gudstjänst med Sven Öhrman, Fia Hansson, Sivert Hugosson, nattvard